PL
ENG
IT
zespol
Michał Możdżeń - Marcinkowski Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie ustrojowym, procedurze administracyjnej oraz sądowo-administracyjnej, prawie anglosaskim oraz w prawie gruntowym. W latach 2003-2006 adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, w latach 2005-2008 adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warszawskiego, W latach 2009 –2010 wykładowca na Akademii Obrony Narodowej, od 2004 do dzisiaj adiunkt w Zakładzie Prawa Administracji Ogólnej, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Język angielski.