PL
ENG
IT
publikacje
Michał Możdżeń - Marcinkowski

Wybrane publikacje:

  • Umowy w administracji publicznej-głos w dyskusji [w:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008
  • Obowiązek nauki i obowiązek szkolny a „nauczanie domowe”- wybrane zagadnienia polityki prawa administracyjnego, [w:] Polityka administracyjna, red. J. Łukasiewicza, Rzeszów 2008
  • Prawne formy działania administracji gospodarczej, [w:] Prawo gospodarcze publiczne, red. S. Piątek, I. Postuła, Warszawa 2009
  • Przedmiot i źródła prawa gospodarczego, (współautorstwo: S. Piątek), [w:] Prawo gospodarcze publiczne, red. S. Piątek, I. Postuła, Warszawa 2009
  • Administracja gospodarcza, [w:] Prawo gospodarcze publiczne, red. S. Piątek, I. Postuła, Warszawa 2009
  • Partnerstwo publiczno-prywatne, [w:] Prawo gospodarcze publiczne, red. S. Piątek, I. Postuła, Warszawa 2009

Monografie:

  • Agencja Nieruchomości Rolnych, Kraków 2003 r.

Podręczniki:

  • Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Kraków 2006.
  • Introduction to Polish administrative law. C.H. Beck, Warszawa 2009.
  • Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego. Wydanie II-zmienione i poszerzone, Wolters Kluwer, 2009.