PL
ENG
IT
zakres usług
Prawo autorskie i prawa pokrewne

Doradztwo w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych:

  • opracowywanie projektów umów, negocjowanie i opiniowanie umów

  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów

  • zagadnienia prawne związane z tworzeniem i realizacją projektów architektonicznych

  • doradztwo w zakresie tworzenia i wdrożeń systemów informatycznych, umowy z pracownikami i współpracownikami

  • prawo internetu, dokonywanie oceny naruszeń praw w internecie, reprezentacja w postępowaniach cywilnych i karnych

  • opracowywanie umów dotyczących obrotu prawami autorskimi i pokrewnymi