PL
ENG
IT
zakres usług
Prawo własności przemysłowej

Doradztwo w zakresie prawa własnosci przemysłowej:

  • doradztwo we sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem prawami wyłącznymi w dziedzinie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe)

  • opracowywanie umów dotyczących obrotu prawami własności przemysłowej