PL
ENG
IT
zakres usług
Prawo karne

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

  • analiza zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą

  • zapobieganie ryzyku odpowiedzialności karnej

  • reprezentowanie osób w postępowaniach przygotowawczych i sądowych

  • reprezentowanie pokrzywdzonego i obrona jego praw

  • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw

  • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych