PL
ENG
IT
zakres usług
Spory sądowe

Kompleksowa pomoc prawna w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych oraz zastępstwo w postępowaniach:

  • sądowych cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym

  • egzekucyjnych

  • upadłościowych

  • administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej

  • sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym