PL
ENG
IT
zakres usług
Umowy handlowe

Obsługa prawna w zakresie umów:

  • projektowanie i negocjacje umów związanych z obrotem gospodarczym

  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych

  • identyfikacja i eliminacja, poprzez wprowadzanie odpowiednich klauzul, ryzyk związanych z zawarciem i realizacją konkretnej umowy

  • przygotowywanie porozumień, ugod, listów intencyjnych, umów

  • nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów

  • zabezpieczanie wykonania umów (zastaw, poręczenie, hipoteka, weksel)