PL
ENG
IT
zakres usług
Prawo zamówień publicznych

Pomoc prawna dla zamawiających i wykonawców:

  • doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy, wzorów umów,

  • doradztwo w zakresie przygotowania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych,

  • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami