PL
ENG
IT
zakres usług
Prawo pracy

Doradztwo w stosunkach z zakresu prawa pracy:

  • opracowywanie kompleksowych rozwiązań łączących kwestie pracownicze z niezbędnymi elementami prawa korporacyjnego

  • przygotowanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich

  • doradztwo w zakresie zawierania umów o zakazie konkurencji

  • przygotowanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy

  • doradztwo w rozwiązywaniu sporów między pracodawcami i pracownikami, w tym sporów z zakresu mobbingu i dyskryminacji

  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w sporach sądowych

  • reprezentacja w postępowaniach w sprawie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców