PL
ENG
IT
zespol
Katarzyna Pabian Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała ponadto prawo na Uniwersytecie Osnabrueck w Niemczech, Uniwersytecie LUISS (Libera’ Universita’ Internazionale Degli Studi Sociali) w Rzymie. W 2000 r. została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. W 2006 r. odbyła podyplomowe studia z zakresu prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi zajęcia z zakresu „Internalizazzione delle aziende italiane e polacche” na Studiach Podyplomowych Master na Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu zagadnień korporacyjnych, takich jak zakładanie spółek z kapitałem obcym, badanie stanu prawnego spółek (due diligence), przekształcenia spółek i ich likwidacja. Specjalizuje się także w zakresie prawa pracy oraz w problematyce prawnej obrotu i zarządzania nieruchomościami. Wielokrotnie przeprowadzała badania stanu prawnego nieruchomości, przygotowywała i negocjowała umowy sprzedaży nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy oraz umowy o zarządzanie nieruchomościami. Język angielski i włoski.